• Izdavačka kuća Odiseja

Prikaz knjige ,,Kako preživeti svoju porodicu"

Prikazi / 22.01.2019.
Bibliotekarka Biblioteke grada Beograda preporučuje knjigu ,,Kako preživeti svoju porodicu".

Ovaj bestseler u originalu je izašao još 1983. godine, od kada su nadograđivana ne samo psihološka saznanja već su se menjala i sociološka poimanja koncepta same moderne porodice. Međutim, knjiga Kako preživeti svoju porodicu, u stručnim krugovima psihologa i psihijatara i dalje se smatra za jednu od najboljih knjiga koje se bave porodičnim odnosima. Pisana je kroz dijalog poznatog Pajtonovca Džona Kliza i njegovog psihoterapeuta Robina Skinera, a upotpunjena je duhovitim ilustracijama Bada Hendelsmana.

Iz razgovora dvojice autora saznajemo kako se formira ličnost odrastajući u porodici, kako se od nje odvaja, na osnovu čega bira partnera i zatim kako, u odnosu na sva prethodna iskustva, funkcioniše u porodici koju sama formira – u braku i podizanju sopstvenog deteta. Mnoštvo uobičajenih pitanja koja svi sebi postavljamo istovremeno su jednostavna i ozbiljna, a odgovori na njih nam nude ogoljenu istinu i time razbijaju romantične iluzije. S druge strane, oni nam pomažu da razumemo kako odnosi funkcionišu i samim tim nude šansu da ih poboljšamo.

Piše: Jana Nikačević

Izvor: www.stadacitam.rs

Povezane knjige