• Izdavačka kuća Odiseja
Titan Noir
Datum objavljivanja: 2022.
Sedam veličanstvenih
Datum objavljivanja: 2022.
Iskrena varalica
Datum objavljivanja: 2022.
Hotel Tišina
Datum objavljivanja: 2022.
Putovanje kroz vreme sa hrčkom
Datum objavljivanja: 2022.
Escape Challenge
Datum objavljivanja: Jun 2022.
Facelift
Datum objavljivanja: Jun 2022.
Bake: svaka posebna na svoj način
Datum objavljivanja: Maj 2022.