• Izdavačka kuća Odiseja
Like sant som jeg er virkelig
Datum objavljivanja: 2021.
Het is de liefde die we niet begrijpen
Datum objavljivanja: 2021.
Kuća bez ogledala
Datum objavljivanja: Septembar 2020.
Skači, Barte!
Datum objavljivanja: Oktobar 2020.
Plavetnilo
Datum objavljivanja: Oktobar 2020.
Zipolijevo pleme
Datum objavljivanja: Jul 2020.
Pozajmljivači
Datum objavljivanja: 2020.
Kan Doktor Proktor redde jula?
Datum objavljivanja: 2020.
This Book is Not Rubbish
Datum objavljivanja: 2021.
Ajvi Poket
Datum objavljivanja: 2020.
Pipi Duga Čarapa u vodama Južnog mora
Datum objavljivanja: 2020.