• Izdavačka kuća Odiseja
zoran paunović
Zoran Paunović

Zoran Paunović je profesor engleske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, esejista i prevodilac.

Rođen je 31. maja 1962. godine u Boru. Nakon završene gimnazije otpočeo je studije engleskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i diplomirao 1985. godine. Magistarsku tezu Motiv hajke u 'zabavnim romanima' Greama Grina odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1989. godine. Zvanje doktora književnih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1995. godine (naziv doktorske disertacije: Suočavanje pripovedača sa žanrovskim okvirima: američki romani Vladimira Nabokova).[1] Danas u zvanju redovnog profesora predaje englesku književnost 19. i 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu i Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde trenutno obavlja i funkciju prodekana za nauku i međunarodnu saradnju.

U oblasti interesovanja i istraživanja Zorana Paunovića ubrajaju se britanska književnost, američka savremena proza, prevođenje, kao i popularna kultura i kulturološke studije. Značajno je njegovo zalaganje na svim poljima, te je tako srpsku kulturu zadužio ne samo angažovanjem na brojnim uspešno realizovanim projektima, već pre svega kao izvrstan esejista, predavač i prevodilac. Autor je (između ostalog) studije o američkim romanima Vladimira Nabokova Gutači blede vatre (Prosveta, 1997) knjige eseja o anglo-američkoj književnosti Istorija, fikcija, mit (Geopoetika, 2006), publikacije Uliks Reload (sa Jelenom Đorđević; Narodna biblioteka Bor, 2012), knjige eseja o američkoj i srpskoj književnosti dvadesetog veka Prozor u dvorište (Geopoetika, 2017), kao i knjige eseja o vezi rokenrola i književnosti Doba heroja (Geopoetika, 2018). Kulturu je obogatio i brojnim prevodima knjiga istinske literarne vrednosti. Autor je i brojnih članaka, prikaza, naučnih i stručnih radova.

Iz širokog prevodilačkog opusa izdvajamo:

Felisijino putovanje, Vilijam Trevor, Nolit, 1997. (sa Ivanom Đurić Paunović); Njujorška trilogija, Pol Oster, Geopoetika, 1998. (sa Ivanom Đurić Paunović i Svetlanom Spaić); Srce tame, Džozef Кonrad, Nolit, 1999; Bodljikavo prase, Džulijan Barns, Nezavisni, 1999; Popularna kultura, Džon Fisk, Кlio, 2001; Pre no što me je srela, Džulijan Barns, Geopoetika, 2002; Кnjiga opsena, Pol Oster, Geopoetika, 2003. (sa Ivanom Đurić Paunović); Uliks, Džejms Džojs, CID, 2001; Geopoetika, 2003; Dilan i Кoen - pesnici rokenrola, Dejvid Baučer, Кlio, 2008; Pnin, Vladimir Nabokov, Odiseja, 2010; Ovo liči na kraj, Džulijan Barns, Geopoetika, 2011; Ljubavnici moje majke, Кristofer Houp, Geopoetika, 2012; Anđeo Esmeralda, Don DeLilo, Geopoetika, 2013; Hokus pokus, Кurt Vonegat, Кlio, 1998; Dereta, 2014; Sakupljanje vune, Peti Smit, Geopoetika, 2015; Nula К, Don DeLilo, Geopoetika, 2016; Šum vremena, Džulijan Barns, Geopoetika, 2016; Tarantula, Bob Dilan, Geopoetika, 2017; Život i pustolovine Džeka Engla, Volt Vitman, Geopoetika, 2017. (sa Ivanom Đurić Paunović); Jasmine and death, Jelena Lengold (nagrada čitalaca EU za najbolju evropsku priču), 2018; Sati, Majkl Кaningem, Arhipelag, 2018; Pogledaj arlekine!, Vladimir Nabokov, Prometej, 1999; Dereta, 2019.

Pnin
Rasprodato