• Izdavačka kuća Odiseja
Smiljka Blažin

Smiljka Blažin je rođena 1948. godine u Beogradu. Završila je Filološki fakultet, grupu za opštu književnost sa teorijom. Govori nemački i služi se ruskim jezikom.

U organizaciji za vaspitanje i brigu o deci opštine Savski venac radila je na programima kulture za decu i unapređenju sadržaja slobodnog vremena dece i mladih u periodu 1971-1975. U periodu 1973-1975. bila je istovremeno i direktor ustanove u izgradnji u Pionirskom centru Savski venac. U vremenu od 1975. do 1991. radila je u organizaciji Prijatelja dece Beograda, Republike Srbije i SRJ. Učestvovala je na mnogim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu posvećenim vaspitnoj funkciji osnovne škole, kulturi za decu, slobodnom vremenu mladih.

Od 1991. do 2000. godine bila je urednik u NIP Dečje novine iz Gornjeg Milanovca, dopisništvo u Beogradu. Kao glavni i odgovorni urednik uređivala je Tik-Tak, list za decu mlađeg školskog uzrasta , najtiražniji list za decu u tadašnjoj državi, kao i knjige za decu i mlade. Godine 2000, sa grupom autora pokrenula je list za decu Veliko dvorište u izdavačkoj kući Draganić.

Od 2002. do odlaska u penziju 2006. radila je u nevladinoj organizaciji Grupa 484 na programima aktivizma srenjoškolaca, naročito grupa iz izbegličke populacije. Dečja prava, stvaralaštvo dece i za decu, kultura slobodnog vremena bila su područja njenog neposrednog angažovanja.

Povremeno se bavi prevođenjem knjiga za decu i mlade sa nemačkog jezika.