• Izdavačka kuća Odiseja
Slavica Miletić

Slavica Miletić je književna prevoditeljka sa engleskog i francuskog jezika. Prevodi književnu prozu, poeziju, filozofiju, teoriju. Diplomirala je na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Desetak godina je radila kao novinarka i urednica na Drugom programu Radio Beograda. Prve prevode objavljivala je u periodici na bogatoj časopisnoj sceni SFRJ, a zatim u saradnji sa urednicima više uglednih izdavačkih kuća. Urednica je edicije prevodne proze „Daninoć“ od osnivanja Fabrike knjiga.
Prevela je više desetina knjiga. Među autorima koje je prevodila su prozni pisci, pesnici, autori grafičkih novela Dž. Berdžer, A. Ženi, Dž. O’Konor, P. Hajsmit, Ž. Eglof, M. Satrapi, T. Morison, S. Plat, Ž. Tardje, A. Loren, T. Selasi, kao i filozofi i teoretičari K. Levi-Stros, Ž. Delez, M. Daglas, Dž. Batler, R. Bart, P. Riker, A. Apaduraj, V. Perica, V. Bergin, D. Bordvel, M. Nusbaum, I. Berlin, E. Sezer.
Dobitnica je nagrada za prevod „Miloš N. Đurić“, „Aleksandar I. Spasić“ i „Mihajlo Đorđević“.