• Izdavačka kuća Odiseja
ana kuzmanović jovanović
Ana Kuzmanović Jovanović

Ana Kuzmanović Jovanović je profesorka na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. U fokusu njenog profesionalnog interesovanja, osim iberoromanske sociolingvistike i kritičke analize diskursa, jeste i književno prevođenje sa španskog i portugalskog jezika. Njime se bavi od kraja studija hispanistike, već gotovo dvadeset godina. Za svoj prevodilački rad nagrađena je priznanjem Fonda Radoje Tatić za najbolji prevod sa španskog ili portugalskog jezika. Do sada je prevela dvadesetak romana, dela Žozea Saramaga, Bernarda Karvalja, Kristovaoa Teze, Ondžakija, Afonsa Kruza, Paula Koelja, Klaris Lispektor, Ane Paule Maje, Lidije Žorž, Alis Vijejra. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije.