• Izdavačka kuća Odiseja
  • mila gavrilović
    Mila Gavrilović

    Mila Gavrilović (1980) prevodi poeziju i prozu s poljskog i engleskog. Studirala je na Šleskom univerzitetu u Katovicama i na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i diplomirala na Katedri za poljski jezik i književnost. Sarađuje sa brojnim izdavačkim kućama i književnim časopisima. Književnim pre...

    Detaljnije
Moje Bučno selo
Datum objavljivanja: Jun 2024.