• Izdavačka kuća Odiseja
  • jelica novaković lopušina
    Jelica Novaković Lopušina

    Jelica Novaković Lopušina, redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu (odsek za holandski jezik) na kom je 1976. godine diplomirala, a zatim odbranila i magistarsku tezu i doktorsku disertaciju. Osnovala je Grupu za nizozemske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao i godišnjak za h...

    Detaljnije