• Izdavačka kuća Odiseja
  • ana kuzmanović jovanović
    Ana Kuzmanović Jovanović

    Ana Kuzmanović Jovanović je profesorka na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. U fokusu njenog profesionalnog interesovanja, osim iberoromanske sociolingvistike i kritičke analize diskursa, jeste i književno prevođenje sa španskog i portugalskog jezika. Njime se bavi od kraj...

    Detaljnije