CRNA GORA
 
Zastupnik za Crnu Goru
Kartolina doo
Bar, Lucka zona
Tel. +382 30 31 65 17
Fax. +382 30 31 64 96
 
So knjižara („Amare mare” d.o.o.)
Trg N. Djurkovica 3, 85340 Herceg-Novi
 
Nova knjiga - Gradska knjižara
Trg republike 40, Podgorica, tel. +382 20/210–375: 230–061
 
 
BOSNA I HERCEGOVINA
 
FEDERACIJA
USKORO Knjižara „My Book“
Sarajevo
 
 
REPUBLIKA SRPSKA
РЕПУБЛИКА СРПСКА
 
Knjižara „Kultura“
Aleja Svetog Save 69, 78000 Banja Luka 
 
Knjižara My Book
Petra Pecije 29, 78000 Banja Luka,tel. +387 51 66 828
 
Bookstore Evro-giunti
Kralja Petra I Karađorđevića 68, 78000 Banja Luka, tel. +387 51/211–770
 
 
AUSTRIJA
ÖSTERREICH
 
Knjižara MI, Wien, Burggasse 84,  tel. +43 1/5246–399
 
 
KANADA
CANADA
 
SERBICA BOOKS
2465 Dundas Street West, Toronto, ON  M6P 1X3, tel. +1 41 65/390–476,
 
 
ŠVEDSKA
SVERIGE
 
Mina
e-mail: office@minabooks.com
 
 

 

SAD
USA
 
Amazon
 
 
Copyright 2018. izdavačka kuća ODISEJA Dobračina 5, 11000 Beograd | tel.+381 11 26 20 521 | +381 11 33 73 960 | fax. +381 11 26 21 375