ŽIVKOVIĆ, SUZANA

   Suzana Živković (rođena 1974. godine u Stokholmu), osnovnu školu i gimnaziju završila je u Stokholmu, Srpski jezik i balkanistiku studirala je na Univerzitetu u Upsali (Švedska), a posle  dve i po studije nastavlja u Nišu, gde je diplomirala engleski jezik i književnost. Radi kao sudski prevodilac za švedski jezik i engleski jezik. Prevodila je stručne radove, uputstva, projekte, tendersku dokumentaciju i tekstove za sajtove sa engleskog i švedskog na srpski i obrnuto, a sa dve koleginice vodi konsultantsku firmu Mena Group doo koja se bavi organizacionim razvojem i projektnim menadžmentom.
   Dve knjige – Ronja, razbojnička kći (Odiseja, 2008) i Sjaj zvezda na plafonu (Kreativni centar, 2009) prevela je sa Zoricom Janković, dok je knjige Frajer sa susednog groba (Odiseja, 2012), Porodični kavez (Odiseja, 2012) i romane Lene Andešon prevela samostalno.
   Živi u Nišu i Stokholmu. 

 

 

Copyright 2018. izdavačka kuća ODISEJA Dobračina 5, 11000 Beograd | tel.+381 11 26 20 521 | +381 11 33 73 960 | fax. +381 11 26 21 375