STOJANOVIĆ, SVETLANA

Svetlana Stojanović (1946) smatra se jednim od najboljih prevodilaca sa francuskog jezika u Srbiji. Diplomirala je Francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu i Psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pored duge prevodilačke i novinarske karijere, Svetlana Stojanović je radila i kao savetnica u Ministarstvu kulture, bila je poslanica u Parlementu Srbije. Sada je u penziji, ali i dalje prevodi i aktivno učestvuje u promovisanju francuske kulture u Srbiji i obrnuto. Dobitnica je nagrada „Miloš N. Djurić“ (1994) i „Branko Jelić“ (2012).
 
Od njenih prevoda izdvajamo: Selin, Smrt na kredit, Zepter Book Word, Beograd, 2003, Žorž Perek, Život uputstvo za upotrebu, Plato, Beograd, 1997, J.K. Uismans, Na putu, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011,  Klon Levi-Stros, Mitologike 3, Prosveta, Beograd, 1983, Mišel Uelbek, Proširenje područja borbe, Plato, Beograd, 1999, Žil Delez, Niče i filozofija, Plato, Beograd, 1999, Žan-Fransoa Liotar, Raskol, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 1991, Žile Delez, Fuko, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovica, Sremski Karlovci, 1989, Žak Derida, Drugi pravac, Lapis, Beograd, 1995, Rene Žirar, Nasilje i sveto, Književna zajednica Novog Sada, 1990, Andre Gliksman, Glupost, Rad, Beograd, 1986, Žan Mitri, Estetika i psihologija fima, 3 i 4, Institut za film, Beograd, 1971, Nikola Tanzer, Politika, Plato, Beograd, 1999, Kolet, Mačka, Clio, Beograd, Emanuel Karer, Carstvo, Akademska knjiga, Novi Sad, Natali Azule, Tit nije voleo Bereniku, Akademska knjiga, Novi  Sad, 2017.

 

 

Copyright 2018. izdavačka kuća ODISEJA Dobračina 5, 11000 Beograd | tel.+381 11 26 20 521 | +381 11 33 73 960 | fax. +381 11 26 21 375