KNEŽEVIĆ, TIJANA

tijanaknezevicRođena je 1978. godine u Beogradu. Magistrirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek crtež u klasi Mrđana Bajića, 2007. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo u klasi prof. Dragana Jovanovića, 2003. Izlagala je u Beogradu, Londonu, Veneciji, Trstu, Torinu, Beču, Helsinkiju, Sarajevu i Dizeldorfu. Crteži se nalaze u kolekcijama Muzeja grada Beograda (2005), Skupštine grada Beograda (2007) i Zavoda za izdavanje udžbenika (2014). Sarađivala je sa brojnim izdavačima: Dečije Novine, Draganić, Kreativni Centar, Zavod za udžbenike, Dečiji Kulturni Centar - Radost Evrope, Klett - National Geographic Junior, Laguna, Odiseja, Regional Environmental Center, Recan Fund. Dobitnica je više nagrada: Zlatno Pero Beograda (2005), Nagrada štamparije Publikum (2003), Nagrada za izuzetan uspeh koju dodeljuje Ministarstvo Prosvete Srbije (1999). Živi u Beogradu, gde radi kao samostalna umetnica i ilustratorka. Njene radove možete pogledati na sajtu: www.tijanaknezevic.com

 

Copyright 2018. izdavačka kuća ODISEJA Dobračina 5, 11000 Beograd | tel.+381 11 26 20 521 | +381 11 33 73 960 | fax. +381 11 26 21 375